Om oss

Vi har tagit till vår uppgift att utveckla och sälja gasgeneratorer för lägre effektområdet. Anläggningarna skall i högsta utsträckning fungera automatiskt och kräva ett minimum av service och underhåll.

Det började med ett intresse för principer kring gasgeneratorer och de första stegen gjordes på vår fritid. Framgångarna motiverade oss att jobba vidare!

2015 grundades HOWÄST GmbH - Ved – Värme – Ström.

Genom företaget har vi en stabil bas för utveckling och försäljning av våra produkter. Tillverkning sker i egna företaget och vi erbjuder efter leverans en omfattande service.

Efter framgångsrika tester av förgasningstekniken under 2016 har vi patentsökt systemet, och under 2017 är patent anmält i Europa.

2017 levererades den första seriemässigt konstruerade anläggningen vilken sedan dess går i driftsäker produktion. Efter överenskommelse kan besök anordnas för att besiktiga anläggningen och efterhöra ägarens erfarenheter.