ÜBER UNS
Om oss
HOWÄST GmbH utvecklar, tillverkar och säljer biogasanläggningar för produktion av elenergi och värme. Prodoktionen sker i en sluten process anpassad för enskilda/enstaka hushåll.
Mer
>
HOLGA
HOLGA
Med HOLGA-serien erbjuder vi en innovativ produkt för produktion av el- och värmeenergi ur träpellets eller träflis för kunder med ett medelhögt energibehov.
Mer
>
KONTAKT
KONTAKT
Har ni frågor om våra produkter, önskar ni en offert, vänd er med förtroende till oss.
Mer
>Alternativa energikällor från vind sol och växande biomassor utgör en allt viktigare del av metoder att minska utsläpp av koldioxid och åtföljande höjning av jordens medeltemperatur.

Efter att sol- och vindkraft fått en ökande omfattning, är nu biomassa, särskilt från vedämnen, endast möjliga i anläggningar för höga effekter. För privat användning har hittills endast värmeproduktion varit möjlig från vedråvara.

Det finns emellertid en väg att genom direkt förgasning producera el från ved. Denna möjlighet har sysselsatt människan i generationer.

Georg Imbert utvecklade sin gasgenerator på 1920-talet. Under andra världskriget och åren därefter inträffande en boom för gasgeneratorer. Orsaken var brist på bensin för bilmotorer.

Efter den industriella upphämtningen på 50-talet fanns tillräckliga mängder fossila bränslen och den miljömässiga problematiken med dessa var ännu inte känd.

Intresset för gasgeneratorer dog ut.

Idag har intresset för energiproduktion från växande biomassor lett till förnyat intresse för Imbert förgasaren.

Med modern teknik har Imbertförgasarens svagheter byggts bort, och det finns idag ett bra alternativ för anläggningar i övre effektområdet.

Men hur kan småförbrukare av el och värme, t.ex. villaägare, kunna tillägna sig tekniken?

Vi har tagit frågan på allvar och utvecklat en anläggning för låga effektbehov.

Vår HOLGA är resultatet av visionen att ge människor med ansvar för vår miljö, möjlighet att producera el och värme från växande biomassor.
Adress
Mjällbygård 315, 30591 HALMSTAD
Telefon
Tel +46 (0) 760 282 127